Frenk Sprangers

Frenk Sprangers is eigenaar van Sprangers Communicatie en onder andere gespecialiseerd in de organisatie van de communicatie in samenwerkingsverbanden, gebiedspromotie en vastgoedprojecten. Door ketenintegratie en een gecomprimeerde manier van campagnevoering heeft Sprangers aanzienlijke bezuinigingen weten te realiseren in het vermarkten van nieuwbouwwijken en vastgoedprojecten.

Voor meer: Klik hier
Aan tafel!

Vrij naar een kunstwerk van Michael Sowa: Man,-Fisch,-Tisch

De woningmarkt is in elkaar geklapt. Veel aanbod, wel vraag maar geen beweging. Alle partijen in de kolom bezinnen zich op hun rol in het proces. Juist nu komt het aan op bundeling van expertise, inzicht en visie. Vroeg en tijdens het proces alle denkkracht aan tafel om de haalbaarheid van een project te bespreken. Tijdens het proces aan tafel om vanuit gedeelde inzichten een project te vermarkten. Huis voor huis.

Klinkt logisch. Toch is de praktijk anders. Het lijkt erop dat opdrachtgevers altijd nog huiver hebben voor deze integrale manier van werken. Waar de marketeer, maar zeker ook de makelaar steeds meer uit het proces worden gesaneerd is de architect al lang geleden naar een eenzame plek voor in het proces gedirigeerd. Echter, mits efficiënt georganiseerd, kan bundeling van expertise juist kosten besparen. Vertrekken vanuit gezamenlijk committent, wellicht risicodragend, medeverantwoordelijk zijn voor de uitrol van het proces. Dit moet opdrachtgevers houvast geven in deze barre tijden.

Toch ontmoet ik de architect zelden in het proces. Terwijl, meer dan wie ook de architect zich als eerste de vraag heeft gesteld voor wie teken ik en wat vindt die consument nu echt belangrijk … de architect kent de vraag van de consument. Daarbij is een architect in staat creërend te denken. Wat nogal eens een verrassende kijk oplevert in traditionele denkwijzen. Bang voor innovatie is hij ook niet. Hij heeft immers zijn vak al meer malen opnieuw moeten uitvinden om te overleven.

De makelaar hebben wij al gevonden als partner. De architect nog niet maar moet dat zeker worden. Alle disciplines in de kolom, met gedeelde kosten, samen aan tafel om het verschil te maken in een moeilijke markt. De eerste projecten waar deze integrale aanpak is toegepast hebben het bewijs geleverd voor deze visie.