Resultaat 1e blowerdoortest passiefhuis Bleiswijk 0,22 h-1!

22-05-2012

Op 11 mei werd bij het in aanbouw zijnde passiefhuis in Bleiswijk een eerste blower-door-test uitgevoerd. Bij deze test wordt in de voordeuropening een ventilator geplaatst waarna de ruimte van het woonhuis op over- en op onderdruk gebracht wordt. Aan de hand van het optredende drukverlies kan vervolgens de luchtdichtheid van de woning berekend worden.

In Nederland wordt voor woningen met een balansventilatiesysteem vaak een luchtdichtheidswaarde aangehouden van 0,625 dm3/s.m2. Het passiefhuisconcept stelt aan de luchtdichtheid van de woning een eis van 0,15 dm3/s/.m2, hetgeen overeenkomt met een luchtlekverlies van 0,60 keer de woninginhoud per uur.

Het resultaat van de eerste blowerdoortest kwam op een luchtlekverlies van 0,22 h-1. Dat wil zeggen dat bij een drukverschil van 50 Pascal (vergelijkbaar met windkracht 4-5 Beaufort) per uur 22% van de inhoud van de woning naar buiten lekt. Deze waarde ligt dus al ruim onder de aan een passiefhuisgestelde eis 0,60 h-1!

De eerste test is uitgevoerd in de ruwbouwfase. Als de woning is afgebouwd (stucwerk etc.) zal nog een tweede test worden uitgevoerd.

Boterstraat 1a, 5341 GH Oss
  |  t 0412‑692031
  |  e architecten@ariens-cs.nl
Volg ons   LinkedIn Portfolio
OmhoogCopyright © Ariëns CS 2018
Error