Cultuur der dingen

Betekenis toevoegen aan een gebouw kan extra kwaliteit betekenen. Dit kan in de vorm van een verwijzing naar het verleden, het integreren van kunst of het op een goede manier inzetten van Design. Soms vooraf bedacht, soms alleen gelegenheid gegeven.....

Een gebouw is meer dan een plattegrond met gevels. De ligging in de omgeving, en hoe op die omgeving gereageerd wordt is, op een wat groter schaalniveau, natuurlijk van groot belang. Op een ander en kleiner schaalniveau kunnen interessante, en boeiende toevoegingen nog extra betekenis geven aan het gebouw. Het verwijzen naar de historie van de plek is een mogelijkheid; het inzetten van kunstvoorwerpen of design is een andere manier daartoe. Los of geintegreerd in bouwkundige elementen.
Ariëns CS architecten & ingenieurs zet zich in om dit als het kan, mogelijk te maken. Daartoe worden, in onze ontwerpen, hiervoor bewuste plekken gecreëerd. Daarnaast willen we ook graag ruimte en mogelijkheid geven dat deze toevoegingen in de toekomst "spontaan" ontstaan. 

 Muur en beeld.
  
 
 Tekst in gevel.

 

                                                

    Muur, trap, bank.

Beeldhouwwerk van Anita de Baaij

Beeld onderdeel van wand.

Vorm verwijzend naar historie.

Detail verwijzend naar eerdere tijden.

Boterstraat 1a, 5340 AM Oss
  |  t 0412‑692031
  |  e architecten@ariens-cs.nl
Volg ons   LinkedIn Portfolio
OmhoogCopyright © Ariëns CS 2018