Lees meer...

 

 

Primair in een organisatie staat de mens. Zijn functioneren en welbehagen zijn essentieel. Zowel ten aanzien van fysieke randvoorwaarden zoals temperatuur, daglicht en ventilatie, maar vooral ook op het gebied van emotie; zich prettig en comfortabel voelen.
Een uitdagende en inspirerende omgeving is hierbij onontbeerlijk.
Gebouwen moeten zowel functioneel, economisch, esthetisch als inspirerend zijn. 


Ariëns CS architecten & ingenieurs kent een diverse opdrachtenportefeuille. Projecten in het kader van openbaar vervoer maar ook bedrijfsgebouwen, stedenbouw en woningbouw, zowel seriematig als particulier. Nieuwbouw als verbouw. Grootschalig maar ook kleinschalig.
Enkele nominaties voor een welstandsprijs zijn binnengehaald. Inzet van duurzaamheid is onontkoombaar.


Context, concept, contrast en cultuur zijn enkele belangrijke begrippen in het werk.
Het maken van mooie architectuur is het streven; niet koel en afstandelijk, maar eigentijds, met referenties naar het verleden. De dialoog die gezocht wordt met de opdrachtgever is zowel open, vertrouwd als kritisch. Getracht wordt om gebouwen te maken die niet zozeer populair of modegevoelig zijn maar eerder tijdloos en met karakter. Eenvoud met kracht. Bijzondere aandacht wordt daarbij besteed aan detaillering, kleur- en materiaalkeuzes en de technische kwaliteit van het gebouw. Energiebeheer en duurzaamheid vragen om voortdurende innovatie op dit gebied.


Voor een duidelijke regie op de architectonische vormgeving en afstemming met andere disciplines wordt in verschillende projecten samengewerkt met een reeks vaste partners.
De gebouwde omgeving met toenemende regelgeving, met veel, soms tegengestelde belangen en eisen, wordt eerder complexer dan eenvoudiger. Om hier goed op te kunnen inspelen achten wij deze samenwerking ook noodzakelijk. Een goed samenspel van verschillende deskundigen leidt tot een optimaal resultaat. 


Bij het ontwerpen en uitwerken van onze opdrachten laten we ons graag leiden door nevenstaande “leitmotive”. Deze vormen voor ons een houvast om te komen tot goede gebouwen. 

 

 

Boterstraat 1a, 5341 GH Oss
  |  t 0412‑692031
  |  e architecten@ariens-cs.nl
Volg ons   LinkedIn Portfolio
OmhoogCopyright © Ariëns CS 2018