Ariëns-CS architecten & ingenieurs:

Verkoop woningen Bernheze

In de nieuwe wijk De Erven in Heesch is de verkoop gestart van 12 en 14 woningen. Het aanbod varieert van ruime tweekappers tot betaalbare woningen in een rij. De woningen zijn verschillend van vormgeving en sluiten aan op de eisen van het geldende beelkwliteitsplan

Werk In Uitvoering

We zijn als bureau met verschillende projecten bezig. Zowel in de ontwerp- als in de uitvoeringsfase. Daarnaast spelen er allerlei thema's die we interessant en boeiend vinden en waar we ons door laten inspireren. Neem hier even kijkje om te zien waar we nu o.a. aan werken!

Interieur

Het ontwerpen van een gebouw betekent zowel bezig zijn met het exterieur als met het interieur. Samen met de opdrachtgever zoeken we naar de juiste vorm, materiaal en sfeer. Soms met een interieurarchitect als aanvulling van het team. Uiteindelijk resultaat moet zijn één geheel, waarbij de onderdelen elkaar versterken.

Duurzaamheid / Passiefbouw

Het energievraagstuk staat meer dan in het middelpunt van de belangstelling. Ariëns-CS wil op een betrokken manier haar bij bijdrage hieraan geven.

Circulair bouwen

Door de BNA (Bond Nederlandse Architecten) is een manifest opgesteld dat Circulair bouwen als ontwerpend principe wordt voorgesteld. Wij omarmen dit initiatief. Lees hierover meer.

Ontwerperskring Oss

De Ontwerperskring Oss organiseert met enige regelmaat activiteiten mbt het creatief-culturele klimaat van de stad Oss. In dit kader ook de excursie naar Tilburg waar verschillende projecten op het programma staan om bezocht te worden!Ariëns CS architecten & ingenieurs is een bureau dat in een breed veld wil werken aan verschillende soorten opdrachten.

We zoeken daarbij naar inspirende eenvoud binnen een soms complexe opgave.
Het zoeken naar samenwerking met andere partners is daarbij een bewuste keuze.Boterstraat 1a, 5341 GH Oss
  |  t 0412‑692031
  |  e architecten@ariens-cs.nl
Volg ons   LinkedIn Portfolio
OmhoogCopyright © Ariëns CS 2018
Error