Ariëns-CS architecten & ingenieurs:

Start houtskeletbouw woonhuis

Binnenkort start de bouw van een volledig in houtskeletbouw ontworpen woning. Buitengevels, binnenwanden en de verdiepingsvloeren worden geheel in hout gemaakt. De buitenwanden zijn afwisselend met stuc of hout afgewerkt. Een groot deel van het huis zal als prefab worden aangevoerd waarna de afbouw op locatie zal plaatsvinden.

Werk In Uitvoering

We zijn als bureau met verschillende projecten bezig. Zowel in de ontwerp- als in de uitvoeringsfase. Daarnaast spelen er allerlei thema's die we interessant en boeiend vinden en waar we ons door laten inspireren. Neem hier even kijkje om te zien waar we nu o.a. aan werken!

Duurzaamheid / Passiefbouw

Het energievraagstuk staat meer dan in het middelpunt van de belangstelling. Ariëns-CS wil op een betrokken manier haar bij bijdrage hieraan geven.

Interieur

Het ontwerpen van een gebouw betekent zowel bezig zijn met het exterieur als met het interieur. Samen met de opdrachtgever zoeken we naar de juiste vorm, materiaal en sfeer. Soms met een interieurarchitect als aanvulling van het team. Uiteindelijk resultaat moet zijn één geheel, waarbij de onderdelen elkaar versterken.

Circulair bouwen

Door de BNA (Bond Nederlandse Architecten) is een manifest opgesteld dat Circulair bouwen als ontwerpend principe wordt voorgesteld. Wij omarmen dit initiatief. Lees hierover meer.

BNA

De BNA (Bond Nederlandse Architecten) is de branchevereniging van en voor architecten. Op het gebied van oa architectuur, kennis en duurzaamheid vindt door de vereniging ondersteuning plaats en worden cursussen en begeleiding aangeboden. Ons bureau is al jaren lid van de BNA.Ariëns CS architecten & ingenieurs is een bureau dat in een breed veld wil werken aan verschillende soorten opdrachten.

We zoeken daarbij naar inspirende eenvoud binnen een soms complexe opgave.
Het zoeken naar samenwerking met andere partners is daarbij een bewuste keuze.Boterstraat 1a, 5341 GH Oss
  |  t 0412‑692031
  |  e architecten@ariens-cs.nl
Volg ons   LinkedIn Portfolio
OmhoogCopyright © Ariëns CS 2018
Error