Ariëns-CS architecten & ingenieurs:

Start bouw NOM woningen Bernheze

In de nieuwbouwwijk De Erven in Bernheze is Bouwbedrijf Gebr. Van Herpen gestart met de bouw van een aantal Nul-op-de-meter woningen. Het gaat om totaal 21 stuks (opgenomen in een rij van 14 en een rij van 7). Woningcorporatie Brabant Wonen zal de woningen in verhuur gaan nemen.

Duurzaamheid / Passiefbouw

Het energievraagstuk staat meer dan in het middelpunt van de belangstelling. Ariëns-CS wil op een betrokken manier haar bij bijdrage hieraan geven.

Circulair bouwen

Door de BNA (Bond Nederlandse Architecten) is een manifest opgesteld dat Circulair bouwen als ontwerpend principe wordt voorgesteld. Wij omarmen dit initiatief. Lees hierover meer.

Cultuur der dingen

Betekenis toevoegen aan een gebouw kan extra kwaliteit betekenen. Dit kan in de vorm van een verwijzing naar het verleden, het integreren van kunst of het op een goede manier inzetten van Design. Soms vooraf bedacht, soms alleen gelegenheid gegeven.....

Interieur

Het ontwerpen van een gebouw betekent zowel bezig zijn met het exterieur als met het interieur. Samen met de opdrachtgever zoeken we naar de juiste vorm, materiaal en sfeer. Soms met een interieurarchitect als aanvulling van het team. Uiteindelijk resultaat moet zijn één geheel, waarbij de onderdelen elkaar versterken.

Ontwerperskring Oss

De Ontwerperskring Oss organiseert met enige regelmaat activiteiten mbt het creatief-culturele klimaat van de stad Oss. In dit kader ook de excursie naar Tilburg waar verschillende projecten op het programma staan om bezocht te worden!Ariëns CS architecten & ingenieurs is een bureau dat in een breed veld wil werken aan verschillende soorten opdrachten.

We zoeken daarbij naar inspirende eenvoud binnen een soms complexe opgave.
Het zoeken naar samenwerking met andere partners is daarbij een bewuste keuze.Boterstraat 1a, 5340 AM Oss
  |  t 0412‑692031
  |  e architecten@ariens-cs.nl
Volg ons   LinkedIn Portfolio
OmhoogCopyright © Ariëns CS 2018