Lees meer...

Ariëns CS architecten & ingenieurs streeft ernaar haar opdrachtgevers op zoveel mogelijk momenten in het ontwerp- en bouwproces van dienst te zijn. Wij verlenen aan onze opdrachtgevers de volgende diensten:

Door zaken als bouwbesluit-, EPG- en PHPP-berekeningen zoveel mogelijk in eigen beheer uit te voeren zijn wij in staat om tijdens het ontwerpproces inzicht te ontwikkelen in de prestaties van het ontwerp zodat bijsturing in de ontwerpfase van het project kan plaatsvinden. Zo kunnen besparingen op tijd en kosten worden behaald doordat bijvoorbeeld al tijdens het ontwerpproces de benodigde installatietechniek, en daarmee de benodigde bouwkundige voorzieningen, inzichtelijk worden.

Voor de uitvoering van specialistische werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld constructief en bouwfysisch advies, maken wij gebruik van ons duurzame netwerk met betrouwbare partners.

Boterstraat 1a, 5341 GH Oss
  |  t 0412‑692031
  |  e architecten@ariens-cs.nl
Volg ons   LinkedIn Portfolio
OmhoogCopyright © Ariëns CS 2018