Blowerdoor test woning Wijchen

27-05-2011

Eerder dit jaar werd, in het in aanbouw zijnde laag-energie-huis in Wijchen, een zogeheten blowerdoortest uitgevoerd. Bij deze test wordt in de voordeuropening een ventilator geplaatst waarmee de ruimte van het woonhuis op over- en op onderdruk wordt gebracht. Aan de hand van het optredende drukverlies kan vervolgens de luchtdichtheid van de woning worden berekend.

In Nederland wordt voor woningen met een balansventilatiesysteem vaak een luchtdichtheidswaarde aangehouden van 0,625 dm3/s.m2. Het passiefhuisconcept stelt aan de luchtdichtheid van de woning een eis van 0.15 dm3/s.m2, hetgeen overeenkomt met een luchtlekverlies van 0,6 keer de woninginhoud per uur.

Het resultaat van de eerste blowerdoortest kwam op een luchtlekverlies van 0,47 h-1. Dat wil zeggen dat bij een drukverschil van 50 pascal (vergelijkbaar met windkracht 4-5 Beaufort) per uur, 47% van de inhoud van de woning naar buiten lekt. Deze waarde ligt dus ruim onder de, aan een passiefhuis gestelde eis 0,60 h-1, en is daarmee ook aanzienlijk veel beter dan de luchtdichtheid die in Nederland wordt voorgeschreven.

De eerste test is uitgevoerd in de ruwbouwfase. Dit biedt de mogelijkheid om eventuele luchtlekken nog te dichten. Als de woning is afgebouwd (stucwerk etc) zal nog een test worden uitgevoerd.

Boterstraat 1a, 5341 GH Oss
  |  t 0412‑692031
  |  e architecten@ariens-cs.nl
Volg ons   LinkedIn Portfolio
OmhoogCopyright © Ariëns CS 2018
Error