Energiezuinige bouw. Lees meer....

In de loop der jaren zijn verschillende gebouwmodellen ontwikkeld die een antwoord proberen te vinden op het energievraagstuk:

 
Vaak zijn deze verschillende concepten ontwikkeld bij de particuliere woningbouw. Ze zijn echter ook toepasbaar op grotere schaal. We zien hier dan ook steeds meer voorbeelden van. Verschillende woningbouwcorporaties, semi-overheden alsook opdrachtgevers in de marktsector zijn druk doende om op verschillende manieren invulling te geven aan andere bouwwijzen. Ook in het kader van hergebruik en herontwikkeling.

Op gebouwniveau zijn een aantal algemene maatregelen toepasbaar die bij duurzaam energiegebruik van belang zijn:

De inzet van de Trias Energetica gaat steeds meer gelden. Hierbij wordt in drie stappen het streven naar een zo duurzaam mogelijke energievoorziening aangeduid:  

  1. Beperk de vraag naar energie door toepassen van vraagbeperkende maatregelen;
  2. Gebruik zoveel mogelijk duurzame energiebronnen om de energie die nog nodig is op te wekken; 
  3. Zet efficiënte technieken in om het resterende energieverbruik op te wekken.

Op het schaalniveau van de gebouwde omgeving kan al bij de ideevorming over gebiedsontwikkeling gedacht worden over middelen en technieken die uitgaan van duurzaamheid en energiebewustzijn. Wat voor mogelijke energiebronnen zijn er in de directe omgeving beschikbaar, is het slim uitwisselen van energiestromen denkbaar? Denk in dit verband ook aan de ontwikkeling van smart grids.

Ook op het gebied van herontwikkeling of hergebruik zijn steeds meer ontwikkelingen gaande. Wat in het kader van energiezuinigheid echter een juiste maatregel kan zijn, bijvoorbeeld sloop van een verouderd, ongeïsoleerd gebouw, is vanuit duurzaamheid (behoud van materialen) wellicht een verkeerde.  Dilemma’s doen zich hierbij dus voor waarbij continue afwegingen gemaakt dienen te worden (ook i.r.t. de prijs-kwaliteit verhouding).

 

 

Boterstraat 1a, 5341 GH Oss
  |  t 0412‑692031
  |  e architecten@ariens-cs.nl
Volg ons   LinkedIn Portfolio
OmhoogCopyright © Ariëns CS 2018