Passiefbouw algemeen. Lees meer....

De Passieve Woning is ontwikkeld door Wolfgang Feist in Darmstadt (D).  In Duitsland zijn dan ook reeds vele Passieve Woningen gebouwd en ook in België en Nederland staat het concept steeds meer in de belangstelling. Door de directe instraling van de zon wordt de woning zo goed als volledig verwarmd. De bijzonder goede isolatie houdt de warmte vast.
De resterende warmtebehoefte is zeer gering en wordt met locale verwarming ingevuld.
Door de geringe warmtebehoefte is een conventionele verwarmingsinstallatie niet langer noodzakelijk. De kostenbesparingen van de vermeden verwarmingsinstallatie kunnen hiermee ingezet worden in investeringen in het woningontwerp en vraagreducerende maatregelen. Hoewel oorspronkelijk ontwikkeld voor woonhuizen is het concept ook zeer goed toepasbaar bij andere gebouwen zoals bijvoorbeeld scholen.   

Eisen Passiefhuis 
Nieuwbouw volgens het passiefhuis-concept voldoet aan: 
  • Netto energiebehoefte voor verwarming ≤ 15 kWh/m2jaar 
  • Luchtdichtheid n50 ≤ 0,6 h-1 
  • Temperatuuroverschrijdingsfrequentie boven 25°C ≤ 5% 
  • Energiekengetal totale primaire energie ≤ 120 kWh/m2jaar.  

Het passiefhuis is een energiezuinige, milieuvriendelijke woning waarin een gezond en comfortabel binnenklimaat voor de bewoners voorop staat.

Bij het ontwerp wordt al rekening gehouden met de ligging tov de zon. Daarbij spelen zoninstraling en het zoveel mogelijk dicht houden van de noordgevel een belangrijke rol. Compacte vorm van het gebouw wordt nagestreefd. Materialisatie van het gebouw kan op verschillende manieren plaatsvinden. Zowel in de vorm van massief bouw als van lichte bouw (bijvoorbeeld houtskeletbouw). Opzet van de installaties is zeer bepalend. Meerder concepten zijn hierbij denkbaar waarbij de wens van de opdrachtgever ook medebepalend is. Afstemming van het verwarmingsconcept met de manier van ventileren is absolute noodzaak. De wens tot koeling kan op verschillende manieren gehonoreerd worden. Voor de beoordeling van de energieprestatie is het maken van een Phpp-berekening noodzakelijk. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt hoe het gebouw presteert. Ingrijpen op ontwerpniveau kan dan noodzakelijk zijn.

Gedurende de bouw is het raadzaam om op 2 momenten een blowerdoortest te maken.
De eerste keer als het gebouw wind- en waterdicht is, de tweede keer als ook de afbouw gerealiseerd is. Hiermee wordt de luchtdichtheid van het gebouw vastgesteld.

Inzet van het passiefhuisconcept werkt kostenverhogend. Hoeveel is afhankelijk van de te nemen maatregelen en de aard en inzet van de installaties. Regelmatig zijn er subsidies vanuit de overheid beschikbaar. Ook zijn er soms hypotheekvormen die stimulerend kunnen werken. Daarnaast is de onroerend goed waarde van een gebouw met een lage energiebehoefte hoger dan dat van een gebouw met een flink energiegebruik.

 

 

Optimaal gebruik maken van de zon.

Installatie keuze is van groot belang.

Boterstraat 1a, 5341 GH Oss
  |  t 0412‑692031
  |  e architecten@ariens-cs.nl
Volg ons   LinkedIn Portfolio
OmhoogCopyright © Ariëns CS 2018