Bedrijventerrein Nieuwe Steeg Berghem

Opdrachtgever: Dhr. J.G. van Lent

Een aantal vrijliggende kavels, konden in overleg met de gemeente en de provincie, ontwikkeld worden tot een kleinschalig bedrijventerrein.
Opzet van het plan was om hier mogelijkheden te creëren voor de combinatie werk en wonen. De bedrijfswoningen zijn gesitueerd aan de polderzijde.
De bedrijven zijn per twee gekoppeld; elk bedrijf met een eigen parkeervoorziening. Uitgangspunt bij de architectuur van de bedrijven was
om deze zoveel mogelijk hetzelfde te laten zijn, met inzet van duurzame materialen.

 

Boterstraat 1a, 5341 GH Oss
  |  t 0412‑692031
  |  e architecten@ariens-cs.nl
Volg ons   LinkedIn Portfolio
OmhoogCopyright © Ariëns CS 2018