Visie ontwikkeling schoolgebouw Nicolaasschool Oss

Het ontwerp voor een nieuw gebouw t.b.v. de Nicolaas school in Oss is opgezet vanuit 2 uitgangpunten: enerzijds het gebouw verankeren aan de stad en zijn directe omgeving (met daarbij verwijzingen naar geschiedenis van de school en haar locatie). Anderzijds, samen met het betrokken onderwijzend personeel, de verdere opzet van het gebouw, in een gezamenlijke en directe dialoog en zoektocht, laten ontstaan en groeien. Daarbij worden ideeën uitgewisseld en bekeken, misschien ook weer verworpen, om daarna wellicht weer opgepakt te worden. Een spannende zoektocht waarbij voor leerling en onderwijzend personeel naar goed onderwijs in een goed gebouw wordt gezocht. Daarbij duurzaamheid en energiegebruik als vanzelfsprekende randvoorwaarden meenemend.

Perspectief vanaf schoolplein

Stedenbouwkundige uitgangspunten

Buitenlokaal als accent

Nieuwe gebouw in situatie

Schematische opzet gebouw

Perspectieven

Gevels

Boterstraat 1a, 5341 GH Oss
  |  t 0412‑692031
  |  e architecten@ariens-cs.nl
Volg ons   LinkedIn Portfolio
OmhoogCopyright © Ariëns CS 2018