Gemeentewerf Visie

Opdrachtgever:  Gemeente Oss

Door de gemeente Oss werd een visie gevraagd hoe het bestaande gebouw van de gemeentewerf uitgebreid kon worden waarbij tegelijkertijd
een "verduurzaamheidsslag"diende te worden gemaakt. Daarbij was een sober investeringsbudget aanwezig.

Gekozen is voor een aantal uitgangspunten:
Beperkte sloop van bestaande opstallen;
Deel nieuwbouw voor het gebouw. Hiermee kan meer "smoel" gemaakt worden naar de omgeving en kan de gemeentewerf door blijven functioneren
(zonder elders huurruimte te hoeven zoeken). Hiermee wordt meteen ook een deel van het bestaande gebouw al geisoleerd zonder daarvoor
andere maatregelen in te hoeven zetten;
Maken van een inspirende centrale hal/ontmoetingsruimte voor personeel en bezoekers;
Maken van verschillende soorten "tuinen":  kantoortuinen en buitentuinen;
Versterken van eigen identiteit waarbij op het lage (kantine-) dak ruimte gemaakt wordt voor een "äfvaltuin" die als voorlichtingsruimte dienst kan doen.Uitgangspunt is het maken van een centrale ruimte die voor verschillende doeleinden ingezet kan worden.

Voorbeelden/referenties voor educatie over hergebruik afval.

Bestaande situatie; luchtfoto.

Bestaand gebouw.

Boterstraat 1a, 5341 GH Oss
  |  t 0412‑692031
  |  e architecten@ariens-cs.nl
Volg ons   LinkedIn Portfolio
OmhoogCopyright © Ariëns CS 2018