Ussenstelt Oss

Volgens de Voorzieningenkaart van de gemeente Oss moeten Wijkcentrum De Hille en Wijkcentrum De Bonte Hoef samengaan in een
nieuw gezamenlijk te gebruiken gebouw. Tevens diende Sportzaal Ussenstelt in het complex te worden opgenomen.
Daarvoor is een plek in de wijk Ussen gekozen. De locatie grenst aan een klein parkje.

Er zijn 2 opties die op haalbaarheid onderzocht dienden te worden:

1. complete nieuwbouw op de voormalige locatie van een basisschool.
2. verbouw en uitbreiding van de bestaande sporthal.

Beide mogelijkheden zijn verkend waarbij voor beide opties een haalbaarheids-schets is gemaakt.

 

 

Schetsplan verbouw waarbij de bestaande sportzaal ingepakt wordt en er relatie gezocht wordt naar de verschillende kwaliteiten in de omgeving.

Vlekkenplan verbouw.

Schets verbouw.

Luchtfoto waarop de vroegere basischool nog zichtbaar is.

Schetsplan nieuwbouw. De bestaande sportzaal wordt hierbij gesloopt en maakt plaats voor een open ruimte waardoor het aanwezige parkje meer versterkt wordt.

Vlekkenplan nieuwbouw.

Schets nieuwbouw.

Boterstraat 1a, 5341 GH Oss
  |  t 0412‑692031
  |  e architecten@ariens-cs.nl
Volg ons   LinkedIn Portfolio
OmhoogCopyright © Ariëns CS 2018