4 woningen Elburg

In plan Vossenakker te Elburg zijn, als onderdeel van de gehele randwikkeling langs de rondweg in fase 1, een 4-tal woningen gebouwd.
Twee tweekappers, onderling geschakeld door garages, en opgebouwd uit bruin-rood metselwerk met een deels wit gemetselde verdiepingslaag.
De architectuur sluit, hoewel soberder van karakter, aan op de achterliggende wijk.

Tweekappers gezien vanuit oostelijke richting.

Tweekappers gezien vanuit noordelijke richting.

Linker tweekapper

Rechter tweekapper

Boterstraat 1a, 5341 GH Oss
  |  t 0412‑692031
  |  e architecten@ariens-cs.nl
Volg ons   LinkedIn Portfolio
OmhoogCopyright © Ariëns CS 2018