Stedenbouwkundig plan Lith Oost

Opdrachtgever: Gemeente Lith / gemeente Oss
In samenwerking met:   Afd. Stedebouw, gemeente Oss

Om de groei van de gemeente Lith op te kunnen vangen en daarnaast de nieuwe Brede School plaats te kunnen geven is de locatie Lith-Oost ontwikkeld.

In samenwerking met de gemeente Lith en de gemeente Oss zijn er enkele stedebouwkundige varianten uitgewerkt.
Uitgangspunt daarbij was een warme, moderne wijk met verschillende stedebouwkundige kwaliteiten, waar groen en water
een belangrijke rol spelen. De varianten variëren onderling; wel of geen Brede School; wel of geen doorgaande verbinding.
Uiteindelijke keuze van de gemeente Oss was voor de variant zonder Brede School en met een doorgaande verbinding.

 

Deel verkaveling variant met centrale Brede school.

Foto's omgeving

Foto's omgeving

Boterstraat 1a, 5341 GH Oss
  |  t 0412‑692031
  |  e architecten@ariens-cs.nl
Volg ons   LinkedIn Portfolio
OmhoogCopyright © Ariëns CS 2018