Duurzaamheid / Passiefbouw

Energie en duurzaamheid

De wereld om ons heen verandert in een rap tempo. Hoge dynamiek zowel in positieve als in negatieve zin. De ontwikkelingen op wereldniveau
zoals klimaatverandering, materiaalschaarste, olieprijzen, voedsel (water) crisis, en kredietcrisis noodzaken ons om op een andere manier naar
de wereld te kijken en zaken anders te benaderen. Doorgaan op dezelfde voet is op de langere termijn niet houdbaar.

De noodzaak van een duurzame samenleving valt eigenlijk niet meer te ontkennen. Onze inzet is om duurzaamheid vanaf de eerste ontwerpschetsen
in te brengen. Inzet van middelen die onze omgeving niet belasten maar juist bevrijdend en verrijkend werken.
Gebouwen maken die efficiënt samengesteld zijn en die geen onnodig afval veroorzaken.

Om ons heen zien we een toename van deze bewustwording om te komen tot een duurzame manier van leven. Zowel t.a.v. gebruik van materialen
als bij de inzet van de toegepaste energietechniek. Bij het materiaal gebruik spelen onder andere de impact op het milieu, de levensduur en de mate
van recyclebaar een rol. Denk in dit verband ook aan de Cradle to cradle gedachte. T.a.v. energiezuinige bouw zijn steeds meer ontwikkelingen gaande.
Hieronder worden enkele mogelijkheden aangegeven.

 

Energiezuinige bouw. Lees meer....
Passiefbouw algemeen. Lees meer....
Boterstraat 1a, 5341 GH Oss
  |  t 0412‑692031
  |  e architecten@ariens-cs.nl
Volg ons   LinkedIn Portfolio
OmhoogCopyright © Ariëns CS 2018