Ariëns-CS architecten & ingenieurs:

Nieuws

In Elburg is gestart met de verkoop van 38 woningen in plan Vossenakker. Meer informatie zie ook op de website www.vossenakker.nl

Duurzaamheid / Passiefbouw

Het energievraagstuk staat meer dan in het middelpunt van de belangstelling. Ariëns-CS wil op een betrokken manier haar bij bijdrage hieraan geven.

Circulair bouwen

Door de BNA (Bond Nederlandse Architecten) is een manifest opgesteld dat Circulair bouwen als ontwerpend principe wordt voorgesteld. Wij omarmen dit initiatief. Lees hierover meer.

Cultuur der dingen

Betekenis toevoegen aan een gebouw kan extra kwaliteit betekenen. Dit kan in de vorm van een verwijzing naar het verleden, het integreren van kunst of het op een goede manier inzetten van Design. Soms vooraf bedacht, soms alleen gelegenheid gegeven.....

Architectuur en licht

Gebouwen en licht. Onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zowel buiten als binnen. Realisatie van goede lichttoepassingen willen we tot stand brengen ....

Ontwerperskring Oss

De Ontwerperskring Oss organiseert met enige regelmaat activiteiten die de kwaliteit van de gebouwde omgeving in Oss, in de breedste zin van het woord, willen stimuleren.Ariëns CS architecten & ingenieurs is een bureau dat in een breed veld wil werken aan verschillende soorten opdrachten.

We zoeken daarbij naar inspirende eenvoud binnen een soms complexe opgave.
Het zoeken naar samenwerking met andere partners is daarbij een bewuste keuze.Boterstraat 1a, 5340 AM Oss
  |  t 0412‑692031
  |  e architecten@ariens-cs.nl
Volg ons   Facebook LinkedIn Portfolio
OmhoogCopyright © Ariëns CS 2018